Drug & Cancer & Variant
About us
This study was performed by Xiaolong Zhang, Zhikai Qian, Qingfeng Zhang, Shihua Li, Ye Wang and Ze-Xian Liu Ph. D.

Xiaolong Zhang, Zhikai Qian, Qingfeng Zhang, Ye Wang and Ze-Xian Liu are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Shihua Li is from

College of Life Science, Zhengzhou University,

100 Science Avenue,

Zhengzhou 450000, P. R. China


Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025